Комітет державних контактних центрів

Комітет державних контактних центрів

Цілі Комітету:
– Унормування загальних визначень, регламентів та процесів діяльності контактних центрів на законодавчому рівні.
– Стандартизація процесів та проектів в державних контактних центрах з метою уніфікації їх роботи.
– Впровадження нових методів навчання, атестації та сертифікації на державному рівні.

Проекти:
1. Перегляд та можливе внесення зміни до Типового положення про регіональний контактний центр (РКЦ) (за згодою), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 976 за напрямами:
визначення структури РКЦ,
базового переліку телекомунікаційних каналів, які має обслуговувати РКЦ,
вимоги до обладнання,
основні показники КРІ,
перелік обов’язкових навчальних тренінгів/занять, які мають проходити працівники РКЦ згідно зайнятої посади,
кількість обов’язкових годин щодо онлайн самонавчання на рік,
можливість залучення та співпраці з аутсорсинговими контактними центрами для досягнення КРІ,
можливість залучення освітніх та інших тренінгових компаній для підвищення кваліфікації та навчання працівників РКЦ, інше.
2. Стандарт роботи державного контактного центру.
3. Унормування поняття «телефонна «гаряча лінія» на законодавчому рівні.
4. Продовження роботи щодо змін до Класифікатору професій ДК 003:2010 (введення посади консультант контактного центру, фахівець контактного центру, аналітик контактного центру тощо).
5. «Круглий стіл» (за потреби онлайн) за участі РКЦ.
6. Проведення онлайн базових семінарів для РКЦ (за згодою ВАКЦ).
7. Участь РКЦ в активностях (навчання, дослідження, ін.) ВАКЦ (за згодою ВАКЦ)

Керівник – Антоненко Олена Олександрівна
Члени Комітету державних контактних центрів:
1. Ольга Савенкова, директор Комунальної установи «Запорізький обласний контактний центр».
2. Світлана Ганич, директор Державної установи «Закарпатський обласний контактний центр».
3. Леся Мазурик, заступник директора Державної установи «Кіровоградський обласний контактний центр».
4. Ірина Лагута, директор Державної установи «Луганський обласний контактний центр».
5. Наталія Орлікова, заступник директора Державної установи «Луганський обласний контактний центр».
6. Георгій Фоменко, директор Контактного центру Миколаївської області.
7. Тетяна Беккер, директор Регіонального контактного центру Одеської області.
8. Віталій Бугаєць, директор Комунальної бюджетної установи «Обласний контактний центр» Полтавської обласної ради.
9. Лариса Ходаковська, директор Черкаського обласного контактного центру.
10. Микола Шевчук, заступник директора Черкаського обласного контактного центру.